Praktijkfolder

Praktijkfolder Dokterspraktijk Clinge


Dokterspraktijk Clinge

Koningin Julianastraat 41a
4567 CA Clinge
Telefoon: 0114-312361
Spoed: 0114-312361, (1)
Fax: 0114-310075

IBAN: NL21 ABNA 0521.1420.91

KvK-nummer: 61973432

huisartsenclinge.praktijkinfo.nl


Spoedgevallen

  

112Spoedlijn: 0114-312361 en kies 1

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8:00 - 17:00 uur.

Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

 

Team

Het team van Dokterspraktijk Clinge bestaat uit 3 huisartsen: dr. Vedral, dr. van der Veeken en dr. Ost, 2 praktijkondersteuners (somatiek en GGZ), 5 doktersassistenten en een interieurverzorgster. 

Huisartsen

U, als patiënt kan en mag zelf bepalen door welke huisarts uit de praktijk u het liefste geholpen wordt. Zij hebben onderling nauw contact en dagelijks overleg, dus afwisselen kan en mag ook.

Echter bij terugkerende of aanhoudende klachten, heeft het onze voorkeur dat u bij dezelfde huisarts een afspraak maakt.

Bij afwezigheid of drukte, kan het zijn dat u een afspraak aangeboden wordt bij de andere huisarts uit de praktijk.

Onze huisartsen verlenen ook medische zorg aan cliënten van Stichting Tragel in Clinge.

 

 

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner begeleidt u bij het omgaan met uw chronische aandoening in uw dagelijks leven. Zij voert controles uit en geeft u persoonlijke begeleiding en ondersteuning om uw ziekte goed onder controle te krijgen of te behouden.

Dit alles doet zij in overleg met de huisarts.

Zij kan u helpen met:

 • Diabetes
 • Verhoogde bloeddruk en/of cholesterol
 • Stoppen met roken
 • Longziekten als astma of COPD (o.a. longfunctietesten)

U dient van tevoren een afspraak met haar te maken op telefoonnr: 0114-312361 en kies 2. 

Ze houdt spreekuur op dinsdag t/m vrijdag. Spreekuren praktijkondersteuner

 

Doktersassistenten

De doktersassistente staat u als eerste te woord bij vragen. Daarnaast maakt ze voor u de afspraken voor het spreekuur, visites en het telefonische spreekuur.

Ook verzorgt ze de herhaalrecepten en kunt u, op afspraak bij haar terecht voor de volgende zaken:

 • Bloeddruk controle
 • Injecties
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Urine onderzoek Urineweginfectie
 • Bloedsuikermeting, na overleg met de huisarts/praktijkondersteuner
 • EHBO
 • Wratten aanstippen

Het team van doktersassistenten bestaat uit 4 dames. Elke assistente heeft haar vaste dagen/uren dat ze werkzaam is in de praktijk. Bij vakantie/ziekte/verlof nemen ze voor elkaar waar. Spreekuren doktersassistenten

 

Contact

Dokterspraktijk Clinge

M.C. Vedral en D.M.R. van der Veeken, huisartsen

Koningin Julianastraat 41a

4567 CA, CLINGE

Telefoon: 0114-312361

Fax: 0114-310075

Spoedlijn: 0114-312361 en kies 1

 

 

Openingstijden

Dokterspraktijk Clinge is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:00u - 12:00u en van 13:00u - 17:00u.

Wel zijn we tijdens de middagpauze geopend/bereikbaar voor dringende en spoedeisende zaken.

Waarneming

Avond-, nacht-, en weekenduren

In de avond- en nachturen (van maandag t/m vrijdag vanaf 17:00u tot 8:00u) en in het weekend (vanaf vrijdag 17:00u tot maandag 8:00u) kunt u voor spoedeisende gezondheidsproblemen contact opnemen met de huisartsenpost (HAP) in Terneuzen. Onze telefoonlijn wordt ook automatisch naar de HAP doorgeschakeld.

Nucleus Huisartsenpost (HAP)
Vlietstraat 12
4535 HA, TERNEUZEN
Telefoon: 0115-643000
www.nucleuszorg.nl

 

Vakantie

De waarneming tijdens de vakantieperioden is onderling geregeld met een groep van huisartsen in de regio. Per vakantieperiode wordt er een indeling gemaakt op de 1e letter van de achternaam van de patiënt. Kijk hiervoor tijdens vakanties op de beginpagina.

De waarneming is bedoelt voor gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts terug is.

Bloedafname Clinge

De prikdienst houdt 1x per week een spreekuur in het Dokterspraktijk Clinge.

Dit is op dinsdagochtend van 8:00u - 8:30u.

Dokterspraktijk Clinge
Kon. Julianastraat 41a
4567 CA, CLINGE

 

 

Passanten/studenten

Bent u op vakantie of op bezoek in onze regio en heeft u dringend een huisarts nodig? Bel eerst voor een afspraak op het algemene telefoonnr: 0114-312361.

Zorg dat u uw identiteitsbewijs (paspoort/ID) en verzekeringspas meebrengt.

Het consult dient ter plaatse betaald te worden. Het tarief kunt u navragen bij de assistente. Wij zullen ervoor zorgen dat u een factuur meekrijgt die u later bij uw verzekeraar kunt indienen.

Opgelet: u kunt bij ons niet pinnen!

Spreekuren

Spreekuur op afspraak

Alle spreekuren zijn op afspraak. Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of als u meerdere klachten wilt bespreken, kunt u dit bij het maken van de afspraak aangeven. De assistente kan hier dan rekening mee houden bij het inplannen van het spreekuur

 

Inloopspreekuur

DE INLOOPSPREEKUREN ZIJN KOMEN TE VERVALLEN!

 

Triage - Het uitvragen van de klacht

In verband met de aanhoudende drukte in de praktijk zal de assistente u vaker vragen naar de aard van uw klacht om zo het spreekuur van de huisartsen beter te kunnen plannen. Wanneer u het bezwaarlijk vindt uw klacht aan de assistente mede te delen,  kunt u dit kenbaar maken. De assistenten hebben, net als uw huisarts, een beroepsgeheim.

 

Bij verhindering afmelden!

Als een reeds gemaakte afspraak niet door kan gaan, vragen wij u dit tijdig door te geven, zodat wij op dat tijdstip iemand anders kunnen helpen.

 

Spreekuren huisartsen

Maandag Ochtend en middagspreekuur dr. Vedral en dr. van der Veeken
Dinsdag Ochtend en middagspreekuur dr Vedral en dr. van der Veeken
Woensdag Ochtend en middagspreekuur dr. van der Veeken
Donderdag Ochtend en middagspreekuur dr. Ost, middagspreekuur dr. Vedral
Vrijdag Ochtend en middagspreekuur dr. Vedral en dr. van der Veeken

Een afspraak kan gemaakt worden op telefoonnummer 0114-312361.

 

Inloopspreekuren

Alle inloopspreekuren zijn komen te vervallen.

 

Spreekuren praktijkondersteuner

Dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.

Een afspraak kan gemaakt worden op telefoonnummer: 0114-312361.

Praktijkondersteuner

Spreekuren praktijkondersteuner GGZ

Donderdag de gehele dag. 

Een afspraak kan gemaakt worden op telefoonnummer: 0114-312361, op verwijzing van de huisarts. 

 

Spreekuren doktersassistenten

Van maandag t/m vrijdag, met voorkeur in de ochtend vanaf 9:00u tot 11:00u.

Graag een afspraak te maken op telefoonnummer: 0114-312361

Doktersassistenten

Huisbezoek

Wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Een bezoek aan de praktijk heeft de voorkeur, omdat u met de voorzieningen in de praktijk gemakkelijker te onderzoeken bent. Vaak zal de huisarts u in de praktijk beter en sneller kunnen helpen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.

Telefonisch consult

Het telefonische consult is bedoelt voor het bespreken van uitslagen en andere korte medische vragen waarvoor, na overleg met de doktersassistente, niet direct een spreekuur afspraak nodig is.

Houdt u er rekening mee dat het telefonische consult in de avonduren kan plaatsvinden, nadat het spreekuur en de huisbezoeken afgerond zijn.

Geef a.u.b. aan de doktersassistente het telefoonnummer door, waar u het beste op te bereiken bent. De huisarts zal u éénmaal bellen. Bij geen gehoor, wordt de afspraak doorgeschoven naar de volgende dag(en).

Recepten

Voor herhaalrecepten belt u het algemene telefoonnummer: 0114-312361.

I.v.m. de telefoondrukte op de maandagochtend, verzoeken wij u herhaalrecepten op deze ochtend pas vanaf 9:30u aan te vragen.

Als u al een herhaalrecept in huis heeft, kunt u hiermee direct naar de apotheek. Wilt u het bezorgd krijgen, dan kunt u het herhaalrecept in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren of telefonisch contact opnemen met uw apotheek.

Recepten die door een specialist zijn uitgeschreven, mogen niet automatisch herhaald worden door de huisarts. U dient hiervoor terug contact op te nemen met de betreffende specialist.

 

Afhalen

Bij het bestellen van uw medicatie geldt: vandaag bestellen, is de volgende werkdag afhalen.

 

Bezorgen

Wilt u weten wanneer er bij u bezorgd wordt, informeer dan bij uw apotheek. Elke apotheek heeft een eigen vaste route voor het bezorgen van medicatie.

Betreft het een spoedlevering, dan zal er na overleg met huisarts en apotheker, dezelfde dag nog geleverd worden.

Uitslagen opvragen

Uitslagen van een bloedonderzoek, röntgenfoto etc. kunt u ongeveer 3 werkdagen later, tenzij anders aangegeven, bij ons opvragen.

Bepaalde uitslagen kunnen aan u worden doorgegeven door de doktersassistente. Het merendeel zal echter toegelicht worden door de huisarts tijdens een telefonisch consult of desgewenst tijdens het spreekuur.

Mocht er uit de uitslag blijken dat er met (enige) spoed gehandeld moet worden, nemen wij zelf contact met u op.

In het kader van de privacy en geheimhoudingsplicht, verzoeken wij u, zelf uw uitslag op te vragen. Lukt dat door omstandigheden niet, kunt u aan ons doorgeven aan wie we het dan kunnen mededelen.

Keuringen/Medisch attest

Rijbewijskeuring

U kunt bij ons een afspraak maken voor een rijbewijskeuring. Kosten hiervoor zijn 35 Euro, welke u contant dient te voldoen aan de doktersassistente. U kunt bij ons niet pinnen! Verder dient u mee te nemen:

 • De al door u ingevulde 'Eigen Verklaring'
 • Actuele medicatielijst
 • Ochtendurine

Opgelet: maak tijdig een afspraak voor een rijbewijskeuring. Wacht niet tot de uiterste datum die vermeldt staat in de oproep van het CBR.

 

Medisch attest

Een behandelend arts mag geen geneeskundige verklaringen over eigen patiënten afgeven. Wij geven dan ook geen verklaringen af t.b.v. anderen zoals: gemeenten, (sport)scholen, woningbouwverenigingen, politie, reisverzekeringen etc.

Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst, een brief stuurt aan de praktijk met het verzoek om feitelijke medische gegevens. De brief moet duidelijke informatie omvatten over de vraagstelling. Tevens moet een verklaring van uzelf meegezonden worden waarin u verklaar akkoord te gaan dat de huisarts informatie verstrekt aan anderen.

Mocht u problemen ondervinden bij instanties, dan kunt u onderstaande document printen en afgeven aan de desbetreffende instantie.

Weigeringsbrief Medisch attest

 

Ziektebrief België

Bij ziekte wordt door een Belgische werkgever vaak een ziektebriefje of doktersverklaring gevraagd. In Nederland is dit niet gebruikelijk en wordt dit de huisartsen zelfs wettelijk afgeraden. Dergelijke verklaringen mogen in Nederland alleen afgegeven worden door een onafhankelijk arts, dit is dus niet de eigen huisarts. 
Intussen is er voor deze situatie een goed alternatief gekomen: u kunt via het UWV deze verklaring namelijk eenvoudig bekomen. 

Meld u eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij UWV, via het telefoonnummer 0900 - 92 94. Vermeld bij welke mutualiteit in België u aangesloten bent en geef uw lidmaatschapsnummer door. Geef ook de naam en het adres door van uw werkgever. Hierna ontvangt u een brief van het UWV die u kunt gebruiken als ziektebriefje voor uw Belgische werkgever.

Kijk ook op www.uwv.nl onder: particulieren/internationaal/grensarbeider, voor alle informatie.

 

Patiëntentevredenheid

Vertrouwen, betrokkenheid, kwaliteit en professionaliteit zijn de kenmerken die wij als team erg belangrijk vinden. U dient met al uw vragen of onzekerheden die betrekking hebben met uw gezondheid, zowel op lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk vlak, bij ons terecht te kunnen.

Graag horen we dan ook van u waarover u tevreden bent. Maar zeker ook waar u niet tevreden over bent. Geeft het aan ons door, wij trekken onze lering eruit en zullen nagaan waar we zaken kunnen verbeteren.

U kunt hiervoor terecht bij het gehele team.

Alvast bedankt!

nieuws

BVO darmkanker - 22-03-2018
Nieuwe huisarts - 01-01-2019
praktijkinformatie - 28-09-2018