Waarneming

Avond-, nacht-, en weekenduren

In de avond- en nachturen (van maandag t/m vrijdag vanaf 17:00u tot 8:00u) en in het weekend (vanaf vrijdag 17:00u tot maandag 8:00u) kunt u voor spoedeisende gezondheidsproblemen contact opnemen met de huisartsenpost (HAP) in Terneuzen. Onze telefoonlijn wordt ook automatisch naar de HAP doorgeschakeld.

Nucleus Huisartsenpost (HAP)
Vlietstraat 12
4535 HA, TERNEUZEN
Telefoon: 0115-643000
www.nucleuszorg.nl

 

Vakantie

De waarneming tijdens de vakantieperioden is onderling geregeld met een groep van huisartsen in de regio. Per vakantieperiode wordt er een indeling gemaakt op de 1e letter van de achternaam van de patiënt. Kijk hiervoor tijdens vakanties op de beginpagina.

De waarneming is bedoelt voor gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts terug is.

nieuws

BVO darmkanker - 22-03-2018
praktijkinformatie - 28-09-2018