Keuringen/Medisch attest

Rijbewijskeuring

U kunt bij ons een afspraak maken voor een rijbewijskeuring. Kosten hiervoor zijn 30 Euro, welke u contant dient te voldoen aan de doktersassistente. U kunt bij ons niet pinnen! Verder dient u mee te nemen:

  • De al door u ingevulde 'Eigen Verklaring'
  • Actuele medicatielijst
  • Ochtendurine

Opgelet: maak tijdig een afspraak voor een rijbewijskeuring. Wacht niet tot de uiterste datum die vermeldt staat in de oproep van het CBR.

 

Medisch attest

Een behandelend arts mag geen geneeskundige verklaringen over eigen patiënten afgeven. Wij geven dan ook geen verklaringen af t.b.v. anderen zoals: gemeenten, (sport)scholen, woningbouwverenigingen, politie, reisverzekeringen etc.

Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst, een brief stuurt aan de praktijk met het verzoek om feitelijke medische gegevens. De brief moet duidelijke informatie omvatten over de vraagstelling. Tevens moet een verklaring van uzelf meegezonden worden waarin u verklaar akkoord te gaan dat de huisarts informatie verstrekt aan anderen.

Mocht u problemen ondervinden bij instanties, dan kunt u onderstaande document printen en afgeven aan de desbetreffende instantie.

Weigeringsbrief Medisch attest

 

Ziektebrief België

Als een werknemer in België door ziekte of ongeval niet in staat is zijn werk uit te voeren, dan wordt zijn arbeidsovereenkomst geschorst. De werknemer is wettelijk verplicht binnen een voorziene termijn, een ziektebrief te verzorgen.

Wij hebben een standaard ziektebrief voor werknemers in België. U kunt de doktersassistente hierom vragen via het algemene telefoonnr: 0114-312361.