Bevolkingsonderzoek

Met een bevolkingsonderzoek (BVO) zijn sommige levensbedreigende ziekten al in een vroeg stadium op te sporen. Het is een medisch onderzoek bij mensen die geen gezondheidsklachten hebben. Het onderzoek is gericht op het vinden van een ziekte, een erfelijke aanleg voor een ziekte, of risicofactoren die de kans op ziekten vergroten.

Bij al deze onderzoeken geldt dat de overheid mensen uitnodigt om mee te doen. Bevolkingsonderzoeken zijn bedoeld voor risicogroepen. Als u bij de risicogroep behoort dan krijgt u vanzelf een uitnodiging via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deelname aan een BVO is vrijwillig en gratis. Wij adviseren u ten alle tijden deel te nemen. Des te eerder een ziekte opgemerkt wordt, des te groter de kans op genezing.

De meeste bekende bevolkingsonderzoeken zijn:

  • BVO borstkanker: vrouwen 50-70jr. krijgen iedere 2 jaar een oproep
  • BVO baarmoederhalskanker:  vrouwen 30-60jr. krijgen iedere 5 jaar een oproep Uitstrijkje BVO baarmoederhalskanker 
  • BVO hielprikscreening: eerste week na de geboorte
  • BVO darmkanker: mannen en vrouwen 55-75jr. krijgen iedere 2 jaar een oproep

 

Verdere informatie over de verschillende bevolkingsonderzoeken kunt u terug vinden op de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

 

 

nieuws

BVO darmkanker - 22-03-2018
praktijkinformatie - 28-09-2018