Griepvaccinatie

Griep is een ziekte die door een virus wordt veroorzaakt en de luchtwegen infecteert. De meeste mensen hebben milde klachten als ze griep hebben, maar sommigen lopen meer risico om ernstig ziek te worden.

De jaarlijkse griepprik verkleint de kans op de griep. Griep kan voor mensen met specifieke medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder ernstige gevolgen hebben. Als u tot deze groep behoort, krijgt u het advies de griepprik te halen. U ontvangt dan elk jaar een uitnodiging.

De griepprik biedt niet altijd bescherming tegen griep. Wel is aangetoond dat het de kans op griep kleiner maakt. Ook kan het gezondheidsschade voorkomen of beperken. Als u na de griepprik toch griep krijgt zal mogelijk:

  • de griep milder verlopen
  • de kans op complicaties, zoals een longontsteking, kleiner zijn
  • de kans kleiner zijn dat de aandoening die u al heeft, door de griep verergert

Elk jaar in oktober/november versturen wij de uitnodigingen voor de griepprik met daarin vermeldt wanneer u hiervoor bij ons terecht kunt.

Valt u niet binnen de risicogroep, maar wilt u toch de griepprik? Neem dan telefonisch contact op met ons of uw apotheek voor verdere informatie.

 

nieuws

BVO darmkanker - 22-03-2018
praktijkinformatie - 28-09-2018