Spreekuren

Spreekuur op afspraak

Alle spreekuren zijn op afspraak. Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of als u meerdere klachten wilt bespreken, kunt u dit bij het maken van de afspraak aangeven. De assistente kan hier dan rekening mee houden bij het inplannen van het spreekuur

 

Inloopspreekuur

DE INLOOPSPREEKUREN ZIJN KOMEN TE VERVALLEN!

 

Triage - Het uitvragen van de klacht

In verband met de aanhoudende drukte in de praktijk zal de assistente u vaker vragen naar de aard van uw klacht om zo het spreekuur van de huisartsen beter te kunnen plannen. Wanneer u het bezwaarlijk vindt uw klacht aan de assistente mede te delen,  kunt u dit kenbaar maken. De assistenten hebben, net als uw huisarts, een beroepsgeheim.

 

Bij verhindering afmelden!

Als een reeds gemaakte afspraak niet door kan gaan, vragen wij u dit tijdig door te geven, zodat wij op dat tijdstip iemand anders kunnen helpen.

 

nieuws

BVO darmkanker - 22-03-2018
praktijkinformatie - 28-09-2018